ไปถึงไหนแล้ว? กับการฟื้นฟูชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ

เหมาะกับใคร

 • ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ
 • ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ใจความสำคัญ

 • โครงการฟื้นฟูชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมกับแก้ปัญหาการระบายน้ำ โดยยังได้ใช้มาตรการทางกฏหมายในการย้ายผู้บุกรุกลำคลอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 • สำหรับความคืบหน้าในปัจจุบัน โครงการฟื้นฟูชุมชนริมคลองได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 419 หลัง ใน 17 ชุมชน และยังคงดำเนินการรื้อย้ายและก่อสร้างเพิ่มต่อไปให้ตรงตามเป้าหมายภายในปี 60

เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว

การพัฒนาที่อยู่อาศัย และสร้างแนวเขื่อนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ ที่ครอบคลุมทั้งหมด 52 ชุมชน 7,081 ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  และแก้ปัญหาการระบายน้ำ แต่การดำเนินงานยังคงเจออุปสรรคจากผู้อยู่อาศัยที่ไม่ยอมย้ายออก ทำให้ตัวแทนจากกรมธนารักษ์ต้องใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้รุกล้ำในแนวคลอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และยังช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมเป็น 6,476 ครัวเรือน จากที่เดือนเม.ย. มีผู้เข้าร่วมเพียง 5,544 ครัวเรือน เท่านั้น

ความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน แบบโดยรวม

เมื่ออัพเดตโดยรวมแล้ว โครงการฟื้นฟูชุมชนริมคลอง กำลังเดินหน้าไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จแล้วใน 12 ชุมชน จำนวน 846 ครัวเรือน และยังมีส่วนที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 17 ชุมชน จำนวน 419 หลัง ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับบ้านที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ก็ถือว่าคืบหน้าไปแล้ว 34.44% เป้าหมายในปีนี้

และถ้ารวมพื้นที่ที่รื้อย้ายกับที่ดินใหม่ที่พร้อมปลูกสร้าง ก็เท่ากับว่าในส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ มีความคืบหน้าถึง 55.20% ของเป้าหมายในปีนี้

อัพเดตการก่อสร้าง-รื้อย้าย เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว?

แนวคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ เป็นแนวคลองยาวที่ตั้งอยู่ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ เขตสายไหม เขตหลักสี่และดอนเมือง เขตบางเขน เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง  และเขตจตุจักร ซึ่งแต่ละพื้นที่เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว เรามาดูข้อมูลอัพเดตคร่าว ๆ กันตามนี้

เขตสายไหม

 • ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ สร้างเสร็จแล้ว 15 หลัง และกำลังก่อสร้างอีก 12 หลัง
 • ชุมชนประชานุกูล กำหนดขอบเขตพื้นเพื่อสร้างบ้านเฟสแรก  12  หลัง
 • ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 สร้างเสร็จแล้ว 8 หลัง และกำลังก่อสร้างอีก 17 หลัง

ขตหลักสี่และดอนเมือง

 • ชุมชนก้าวหน้า อยู่ในระหว่างออกแบบวางผังชุมชน ร่วมกับสมาชิกเครื่อข่ายสิทธิฯ ที่กำลังซื้อที่ดินใหม่ที่บึงนายพล เขตมีนบุรี และจะจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกประธานและกรรมการชุดใหม่ ในเดือนส.ค.นี้
 • ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา รื้อบ้านเดิมแล้ว 38 หลัง
 • ชุมชนชายคลองบางบัว อยู่ในระหว่างวัดพื้นที่จริงเพื่อออกแบบวางผัง และจะจัดประชุมเบิกจ่ายงบช่วยเหลือ
 • ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) สร้างเสร็จแล้ว 151 หลัง และมีบ้านที่กำลังรื้อ-อยู่ในระหว่างสร้าง อีก 26 หลัง

เขตบางเขน    

 • ชุมชนตลาดยิ่งเจริญ กำลังเจรจากับ บริษัทสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการขึ้นรูปแผนที่ของสำนักงานที่ดิน เพื่อยืนยันขอบเขตที่ดินของชุมชน และออกแบบบ้านโดย MQDC
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ จะเริ่มประชุมการออกแบบผังพื้นที่ในชุมชน โซน 1 โซน 2 (จากทั้งหมด 6 โซน) โดยจัดผังได้ 150 ครัวเรือน และจะเริ่มยื่นเรื่องขอเช่าที่ดินกับเสนองบประมาณ ภายในเดือนส.ค.นี้
 • ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ เริ่มจัดประชุมกรรมการชุมชนเพื่อวางแผนงาน
 • ชุมชนร้อยกรอง ทำการรื้อที่อยู่อาศัยเดิมเสร็จแล้ว 23  หลัง และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 11 หลัง
 • ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา สร้างเสร็จแล้ว 101 หลัง และอยู่ในระหว่างก่อสร้าง 10  หลัง จากทั้งหมด 192 หลัง

เขตจตุจักร

 • ชุมชนพหลโยธิน 32 อยู่ในระหว่างขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เป็นระยะทาง 284 เมตร
 • ชุมชนวัดบางบัว รื้อย้ายที่อยู่อาศัยเดิมเสร็จแล้ว 31 หลัง และกำลังก่อสร้างอีก 30 หลัง
 • ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ เริ่มก่อสร้างระยะแรก 44 หลัง โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน
 • ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม กำลังก่อสร้าง 93 หลัง และจะสร้างเฟสต่อไปอีก 17 หลัง ทันทีที่บ้านของผู้ไม่เข้าร่วมได้รื้อย้าย 2 หลังในสัปดาห์นี้
 • ชุมชนพหลโยธิน 46, ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2, ชุมชนโรงเจชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา และชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ ทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการขอเช่าจากกรมธนารักษ์ ซึ่ง พอช. ได้เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนและอนุมัติสินเชื่อแล้ว และจะวางแผนรื้อพร้อมกัน 5 ชุมชน ภายในเดือนสิงหาคมนี้

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง

 • ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 และชุมชนลาดพร้าว 80 อยู่ในระหว่างการออกแบบวางผัง รูปแบบการจัดบ้านและราคาบ้าน เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อในเดือน ส.ค. และวางแผนรื้อในเดือน ก.ย.-ต.ค. 60
 • ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ กำลังก่อสร้าง 11  หลัง และกำลังรื้อเพิ่มอีก 7 หลัง
 • ชุมชนไทยญี่ปุ่น กำลังก่อสร้าง 20 หลัง โดยแบ่งเป็น 10 หลัง อยู่ในระหว่างมุงหลังคา และอีก 10 หลัง กำลังขึ้นโครงชั้น 2
 • ชุมชนลาดพร้าวร่วมใจ อยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตคลองสามวา และจะเริ่มก่อสร้างในเดือนส.ค.นี้ บนพื้นที่ 2 ไร่ 38 ครัวเรือน

และนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลองบางซื่อ ที่กำลังเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากมีความคืบหน้าใด ๆ เพิ่มเติม เดี๋ยวเราจะกลับมาอัพเดทกันอีกครั้งแน่นอน