ปฏิรูปประเทศ

ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform”

  4 ด้านที่ประเทศไทยปฏิรูปสำเร็จ! วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform” ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ 77.39 คะแนน และประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าลำดับในปีนี้ จะดูเหมือนลดลงจากปีก่อน คือ ได้รับการจัดอันดับที่ 27 (อันดับที่ 26 ในปีที่ผ่านมา) สาเหตุเพราะลำดับอาจมีการจัดเรียงใหม่ตามคะแนนรวมของแต่ละประเทศ แต่หากพิจารณาเฉพาะคะแนนรวมของเรานั้นทำได้ดีขึ้นจากเดิม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล   “ประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้” มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว     รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ […]