ธุรกิจ

Digital Darwinism: จับตาวิวัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบ

จาก Digital Disruption สู่ Exponential Growth เทคโนโลยีจะเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างไรบ้าง? ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “Digital Disruption” น่าจะเป็นคำที่ผ่านหูผ่านตาใครหลายๆ คนอยู่บ่อยครั้ง สำหรับ ภาคธุรกิจ คำ ๆ นี้ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการธุรกิจที่เคยครองตลาดมานาน เร่งปรับตัวให้ทันความเร็วของโลก ดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “Digital Transformation” Disruption เป็นผลมาจากการใช้ Disruptive Technology ซึ่งก็คือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อสร้าง ตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ธุรกิจที่ยังคงยึดหลักการ วิธีคิด และเทคโนโลยีแบบเดิมๆ อาจล้มหายตาย เช่น กรณี Amazon อีคอมเมิร์ซยักษ์ที่เข้ามา Disrupt ตลาดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก ตั้งจุดรับสินค้าตามเมือง ต่างๆ และบริการส่งถึงบ้านภายใน 1-2 วัน […]