ยกมาตรฐานแท็กซี่ไทย มั่นใจว่า OK

เหมาะกับใคร

  • ผู้ใช้บริการแท็กซี่
  • ผู้ขับแท็กซี่
  • ผู้ให้บริการเช่ารถแท็กซี่

ใจความสำคัญ

  • กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวแท็กซี่โฉมใหม่ ยกระดับการให้บริการแท็กซี่ไทยภายใต้ชื่อ โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP โดยจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบปลายปีนี้
  • ชูฟังก์ชันระบบความปลอดภัยภายในรถที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของผู้โดยสาร อาทิ GPS Tracking, กล้อง CCTV, ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย ฯลฯ สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ไปที่ไหนก็หายห่วง
  • สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม
  • ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการง่าย ๆ ผ่าน แอพพลิเคชัน TAXI OK มั่นใจเรื่องความปลอดภัย การปฏิเสธการเดินทางและอัตราค่าโดยสารที่ไม่ถูกโกง

ขนส่งพร้อมแก้ไข เรียกความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการกับ โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP โดยกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่กับมาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ผ่านการติดตั้งฟังก์ชันความปลอดภัยพร้อมพัฒนาแอพพลิชัน TAXI OK ภายหลังจากที่เคยมีประเด็นในการให้บริการที่ไม่น่าพึงพอใจ การปฏิเสธการรับผู้โดยสารและความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง

เพิ่มฟังก์ชันน่าสนใจ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ โครงการ TAXI OK ได้มีการกำหนดให้รถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคันติดตั้งฟังก์ชันพิเศษเด่นอย่าง GPS Tracking, กล้อง CCTV (Snap Shot) ติดตามพฤติกรรมผู้ขับขี่, Push Button ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย, เครื่องแสดงตัวผู้ขับขี่ และจอแสดงข้อมูลดิจิตอล

โดยฟังก์ชันที่ติดตั้งระบบ GPS Tracking ของแท็กซี่ที่ร่วมโครงการจะเชื่อมโยงจากแอพพลิเคชัน TAXI OK ในสมาร์ทโฟนของผู้โดยสาร จากนั้นข้อมูลของแท็กซี่จะถูกส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการย่อยและส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบก ซึ่งการเชื่อมต่อของระบบดังกล่าวที่ผ่านเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินรถ จะส่งตำแหน่งพิกัดการเดินรถ การแสดงตัวของผู้ขับขี่ เพื่อรายงานค่ามิเตอร์และข้อมูลการจอง รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับปุ่มเปิดปิดสถานะไฟว่าง ปุ่มฉุกเฉิน และกล้องบันทึกภาพรายงานแบบ Real-Time

คนขับต้องปรับตัว

แม้ว่าการติดตั้งระบบในรถ TAXI OK ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการติดตั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าการติดตั้งฟังก์ชันในรูปแบบเดิม การปรับตัวของผู้ขับรถเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเดินรถ ลดความเสี่ยงในการวิ่งเที่ยวเปล่า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือการที่ผู้ขับรถสามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้บริการของผู้โดยสาร เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน

เรียกรถง่าย ๆ แค่มีแอพพลิเคชัน “TAXI OK”

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและความต้องการของผู้โดยสารในปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอพพลิเคชันที่ชื่อ “TAXI OK” บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเรียกใช้บริการได้ง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ยังสามารถร้องเรียน รวมไปถึงการตรวจสอบค่าบริการเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ถูกโกงและเดินทางได้อย่างปลอดภัยจากต้นทางถึงปลายทาง โดยค่าบริการของ TAXI OK จะยังไม่มีการปรับเพิ่มเติมจากเดิม

เพิ่มรูปแบบการให้บริการรถแท็กซี่แบบพิเศษ TAXI VIP

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ กรมการขนส่งทางบก จึงได้มีการประกาศให้เพิ่มรูปแบบการให้บริการรถแท็กซี่แบบพิเศษ หรือ TAXI VIP เพื่อให้ประชาชนผู้ขับรถที่ต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป และเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบคุมที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้น โดยอัตราค่าบริการรถแท็กซี่ VIP จะเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

พร้อมให้บริการเมื่อไหร่?

รถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะสามารถ เริ่มออกให้บริการแก่ประชาชนได้นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยรถแท็กซี่ที่ทำการจดทะเบียนไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับนั้น สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในภาคสมัครใจ ส่วนรถที่จดทะเบียนใหม่จะต้องติดตั้งตามระบบทุกคัน

[Update] ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TAXI OK ได้ผ่านลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

TAXI OK บนระบบปฏิบัติการ iOS
TAXI OK บนระบบปฏิบัติการ Android