ต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำความริเริ่มอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 (Fourth BIMSTEC Summit

ไทยเสนอจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือ เพื่อผลักดัน BIMSTEC สู่อนุภูมิภาคแห่งความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) เวลา 16.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรม โซลธี คราวน์ พลาซ่า กาฐมาณฑุ (Soaltee Crowne Plaza Kathmandu) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4 พร้อมผู้นำ BIMSTEC ได้แก่ ขัทคะ ปราสาท ศรรมะ โอลี นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ชีค ฮาสินา นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เชริง วังชุก หัวหน้าคณะผู้บริหารชั่วคราวแห่งราชอาณาจักรภูฏาน นเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย วิน […]

นายกรัฐมนตรีเปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum

วันนี้ (25 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. ณ แซร์กเลอ เดอ ลูนิยง แองแตร์อัลลิเย่ (Cercle de l’Union Interalliée) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum ซึ่งจัดโดยสภานายจ้างฝรั่งเศส MEDEF International ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของไทย ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก […]

นักลงทุนรายสำคัญของฝรั่งเศสสนใจและเตรียมลงทุนในไทยและ EEC

วันนี้ (25 มิถุนายน 2561) ช่วงเช้า ณ แซร์กเลอ เดอ ลูนิยง แองแตร์อัลลิเย่ (Cercle de l’Union Interalliée) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหญ่ของฝรั่งเศสพบหารือถึงแผนการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ได้แก่ กลุ่ม Transdev Michelin Vinci และ Suez นายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า เอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย และสนใจเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะต้องมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายโครงการ รัฐบาลยินดีต้อนรับนักลงทุนในด้านที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและขอให้นักลงทุนได้มองยาวไป 20 ปีข้างหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นวมทั้งนโยบาย Thailand +1 ทีาจะเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาค ทั้ง ACMECS CLMV และ […]

นายกรัฐมนตรีมั่นใจการเดินทางเยือนยุโรปครั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเดอ ครียง (Hotel De Crillon) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส และเป็นประธานมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทย โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมรับฟังด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ “การเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร-สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและกัน” […]

ปลด “ใบเหลือง” IUU เพื่อการประมงไทยที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่จะให้สหภาพยุโรปยกเลิกใบเหลือง IUU ให้ไทย IUU Fishing คืออะไร ? IUU ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated Fishing ซึ่งหมายถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งในขณะนี้ไทยได้รับใบเหลืองที่หมายถึงว่า สหภาพยุโรปกำหนดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งใบเหลืองถือเป็นเพียงการประกาศเตือนในเบื้องต้น เปิดโอกาสให้มีการเจรจาและแก้ไขปรับปรุงได้ ซึ่ง IUU Fishing นั้น เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ทำไมไทยจึงได้ใบเหลือง ? เพราะขาดการป้องกันและยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไทยจึงได้รับใบเหลือง IUU ไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) รัฐเจ้าของท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง […]

SMART Visa is Ready | สมาร์ทวีซ่า พร้อมแล้ว!

The Cabinet of Thailand has finally approved new ‘SMART Visa’ which will be available from Feb 1, 2018 The Cabinet of Thailand has approved ‘SMART Visa’ which aims to attract foreign experts to work or invest in 10 target industries of Thailand (S-Curve). The launch of new visa is expected […]