อินโฟกราฟิก

แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ

“แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ” ไม่ต้องเสี่ยงทาย หายจนได้แน่ !! รัฐบาลสานฝันผู้มีรายได้น้อยให้มีอาชีพที่มั่นคง ดำรงอาชีพได้อย่างยั่งยืน กับโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย พร้อมมอบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เป็นเงินทุนสำหรับทำธุรกิจแฟรนไชส์ สอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส. และ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ตรวจสอบรายชื่อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ รายชื่อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการ หรือ DBD Public Relations

SMART Visa is Ready | สมาร์ทวีซ่า พร้อมแล้ว!

The Cabinet of Thailand has finally approved new ‘SMART Visa’ which will be available from Feb 1, 2018 The Cabinet of Thailand has approved ‘SMART Visa’ which aims to attract foreign experts to work or invest in 10 target industries of Thailand (S-Curve). The launch of new visa is expected […]

[อินโฟกราฟิก] ไทยเสี่ยงแค่ไหน ถ้าไม่มี “ยุทธศาสตร์ชาติ”

ประเมินปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ หากขาด “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

[อินโฟกราฟิก] เป้าหมาย 20 ปีของ “ยุทธศาสตร์ชาติ”

เป้าหมายที่ร่างยุทธศาสตร์ไว้จนถึง พ.ศ.2579 ซึ่งจะวางเป็นกรอบใหญ่ไว้สำหรับกำหนดเป้าหมายในทุก ๆ 5 ปี เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคง

[อินโฟกราฟิก] 4 ปัจจัย ทำ “ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้ใช้ได้จริง

อะไรที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติประสบความสำเร็จ? อินโฟกราฟิกนี้จะทำให้รู้จักปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติดำเนินไปได้ด้วยดี

[อินโฟกราฟิก] แอบส่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ” ของประเทศใกล้เคียง

มาดูประสบการณ์และความสำเร็จของประเทศใกล้เคียงที่มียุทธศาสตร์เช่นกัน ว่าเขามีการวางวิสัยทัศน์และกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไร?

[อินโฟกราฟิก] “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำไปเพื่ออะไร?

ทำความเข้าใจกับ “ยุทธศาสตร์ชาติไทย” แบบง่าย ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และทิศทางในการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประเทศชาติ “ดี” กว่าเดิม