เรื่องในกระแส

ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform”

  4 ด้านที่ประเทศไทยปฏิรูปสำเร็จ! วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform” ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ 77.39 คะแนน และประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าลำดับในปีนี้ จะดูเหมือนลดลงจากปีก่อน คือ ได้รับการจัดอันดับที่ 27 (อันดับที่ 26 ในปีที่ผ่านมา) สาเหตุเพราะลำดับอาจมีการจัดเรียงใหม่ตามคะแนนรวมของแต่ละประเทศ แต่หากพิจารณาเฉพาะคะแนนรวมของเรานั้นทำได้ดีขึ้นจากเดิม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล   “ประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้” มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว     รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ […]

อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อน 30 มิ.ย. นี้

อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติก่อน 30 มิ.ย. นี้ รัฐบาลปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 ออกไปอีกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตทำงานกับกรมจัดหางาน จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติที่หน่วยพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไม่ถูกต้องอาจถูกปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตก็มีโทษจำคุก 5 […]

ติดปีกอุตสาหกรรมใหม่ ด้วย พ.ร.บ. EEC

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หรือที่เราเรียกกันว่า พ.ร.บ. EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว . เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า พ.ร.บ. EEC จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดการลงทุน ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งไปที่การขยายคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในนิคมฯ บริเวณพื้นที่อิสเทิร์นซีบอร์ดเดิม คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve ได้แก่ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มนวัตกรรม กลุ่มการแพทย์ครบวงจร กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มการบินและโลจิสติกส์ กลุ่มการเกษตร และเทคโนโลยชีวภาพ ซึ่งหากมีอุตสาหกรรมเต็มศักยภาพจะมีพื้นที่ประมาณ 200,000 ไร่ และก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท . หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว สามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หรือเว็บไซต์ EEC […]

ปลด “ใบเหลือง” IUU เพื่อการประมงไทยที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่จะให้สหภาพยุโรปยกเลิกใบเหลือง IUU ให้ไทย IUU Fishing คืออะไร ? IUU ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated Fishing ซึ่งหมายถึงการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งในขณะนี้ไทยได้รับใบเหลืองที่หมายถึงว่า สหภาพยุโรปกำหนดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งใบเหลืองถือเป็นเพียงการประกาศเตือนในเบื้องต้น เปิดโอกาสให้มีการเจรจาและแก้ไขปรับปรุงได้ ซึ่ง IUU Fishing นั้น เป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ทำไมไทยจึงได้ใบเหลือง ? เพราะขาดการป้องกันและยับยั้งการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไทยจึงได้รับใบเหลือง IUU ไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ (Flag State) รัฐเจ้าของท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง […]

พร้อมแล้ว ! แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

เราพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านไปพบกับการปฏิรูปประเทศไทยด้วยแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย วันนี้ PMDU Thailand ได้สรุปประเด็นสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านมาให้ทุกท่านแล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรากันนะคะ ด้านที่ 1 – ด้านการเมือง การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความยุติธรรมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ทำให้สังคม […]

กว่า 2 ปี … การปลดล็อกอุตสาหกรรมการบินไทย ประเทศไทยได้อะไรบ้าง ?

กว่า 2 ปี …. การปลดล็อกอุตสาหกรรมการบินไทย ประเทศไทยได้อะไรบ้าง ? สาเหตุที่ประเทศไทยติดธงแดง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 ได้มีการเข้ามาตรวจสอบองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) ซึ่งกรมการบินพลเรือนของไทยไม่ผ่านเกณฑ์ในโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล หรือ USOAP ของ ICAO (ข้อบกพร่องที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบมีมากถึง 560 ข้อ และในจำนวนนี้มี 33 ข้อหลัก ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns – SSC) ของอุตสาหกรรมการบินไทย โดยมี 4 สาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน ซึ่งเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากกรมการบินพลเรือนต้องทำหน้าที่ทั้งผู้คุมกฎเกณฑ์ (Regulator) และผู้ให้บริการ (Operator) 2. กฎระเบียบและ พ.ร.บ.เดินอากาศของไทยมีความล้าหลัง 3. […]

ออเจ้าอยากเห็นประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นเยี่ยงไร ?

SMART Visa is Ready | สมาร์ทวีซ่า พร้อมแล้ว!

The Cabinet of Thailand has finally approved new ‘SMART Visa’ which will be available from Feb 1, 2018 The Cabinet of Thailand has approved ‘SMART Visa’ which aims to attract foreign experts to work or invest in 10 target industries of Thailand (S-Curve). The launch of new visa is expected […]

สำรวจรถไฟฟ้าสาย “บางใหญ่-เตาปูน” แบบเจาะลึก

สำรวจรถไฟฟ้าสายสีม่วงคลองบางใหญ่-เตาปูน เส้นทางใหม่เชื่อมต่อกรุงเทพฯ-นนทบุรี ทบทวนเส้นทางและสถานีน่าสนใจที่ผู้โดยสารอย่างเราควรจับตามอง