ออเจ้าอยากเห็นประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นเยี่ยงไร ?

คลิปสั้น ๆ นี้จะช่วยให้เราเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น และเห็นภาพว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางใด
ร่วมกันแชร์คลิปนี้ เพื่อให้คนไทยได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติมากยิ่งขึ้น